Litteratur

Verden Kalder er skrevet på baggrund af vores egen viden og erfaringer samt den viden som 103 danske familier bosat over hele kloden har videregivet os. Bogen er endvidere suppleret med råd fra faglige eksperter på en række specifikke områder. Alle ressourcepersoner er listet her nederst.
Der til kommer en lang række teoretiske kilder, bøger, artikler, internetsider mm. Følgende materiale er brugt som overordnet inspiration til bogen (2008):

Bøger

 • ”Se der går en Kamel, håndbog for danskere i udlandet”, Lene Shannon, Forlaget Pressto 1995 ”Når Penelope rejser med”, Aase Gullestrup, Kirsten H. Kristensen og Mette Weber, Gyldendal 1998
 • ”Nutidsnomader”, Maria Christensen, Mellemfolkeligt Samvirke, 2003
 • ”Her går det godt – send flere penge”, Anne Knudsen, Gyldendal 1996
 • ”Håndbog om Udstationering – for medarbejder og familie”, DI 2000
 • ”Udstationering, en international karriere og en måde at leve på”, onlibri.dk
 • ”Raising Global nomads”, Robin Pascoe, Expatriate Press 2006
 • ”The expat focus guide to move abroad”, www.expatfocus.com

Undersøgelser

 • Udlandsdanskere 2003, DI
 • Udstationeringsforhold 2003, Center for Ledelse
 • Danskheds-undersøgelsen, Danes Worldwide, 2005/06
 • DJØF: Analyse af internationale kompetencer, 1-4. delanalyse, udarbejdet af Rambøll Management

Der er endvidere brugt en lang række artikler og informationer fra flg. internetsider:

 • www.expatexpert.com
 • www.interchangeinstitute.com
 • www.expatexchange.com
 • www.branchor.com
 • www.danes.dk

Vedr. kapitelinddeling: Vi gør opmærksom på at nogle artikler og bøger er brugt i forbindelse med flere områder, men står opført under det kapitel, hvor de har stærkest tilknytning.

Kap 1: Beslutning og forberedelse
Artikler:

 • ”Udstationering fører til medarbejderflugt” Ingeniøren 17-08-2007
 • ”Værdifulde erfaringer deles bedst ansigt til ansigt”, Ingeniøren 14-09-2007
 • ”Viden forankres ved at satse på de udvalgte”, Ingeniøren 14-09-2007
 • ”Søren Alene i Verden”, Ingeniøren 28-09-2007
 • ”Bliv hjemme, hvis du vil ud”, Ingeniøren 28-09-2007
 • ”At være udlandsdansker er hårdt arbejde”, Jyllandsposten 12-08-2007
 • ”Dronningens nytårstale”, Politikken Weekly 03-01-2007
 • Helping your expats get through, Kirsten Thøgersen, www.expatica.org
 • Learning to cope with life abroad, Kirsten Thøgersen, www.expatica.org
 • ”Flere danskere vil blive i udlandet”, Berlingske tidende, 14-08-2007
 • ”Alder ingen hindring, Jyllandsposten 14-08-2007
 • ”Udstationerede skal have hjælp” Jyllandsposten 21-05-2005
 • “Jeg havde sådan et karrieremæssigt tunnelsyn”, www.business.dk
 • ”Udstationering ikke længere så hot”, Erhvervsbladet, 02-10-2007
 • ”Jeg ville bruge mine erfaringer, Ingeniøren, 02-06-2007

Kap 2: Tid med forandringer
Bøger:

 • ”Fjernt Fra Danmark”, Martine Gertsen
 • ”Trygge børn”, Jorunn Hansson & Christina Oscarsson, Schønberg 2006
 • ”Crossing Cultures with Competence – Trainer Guide”, Anne Copeland, The Interchange Institute, Chicago 2006.

Artikler:

 • ”Randerspige i Beirut: Jeg er helt vild bange”, Randers Amts avis 15-7-2006
 • ”Vi kan altid tage et fly hjem til Europa”, Randers Amts avis 22-7-2006
 • ”Psykolog: Udstationering en konstant stressfaktor”, Berlingske Tidende, 24-07-2006
 • ”Alternative to the U-Curve Model – Ideas for training for cultural transitions without using the U-Curve or stages of adjustment”, præsentation af Kate Berardo ved SIETAR konference, Kansas City, USA, nov. 2007.

Hjemmesider:

 • www.shield.dk
 • www.guardian-gbs.com

Kap 3: Kulturforståelse
Bøger:

 • ”Kulturel intelligens”, Elisabth Plum m.fl. Børsens Forlag 2007.
 • ”The Cultural Advantage – A New Model for Succceeding with Global Team”, Mijnd Huijser. Intercultural Press, 2006.
 • ”The Cultural Imperative – Global Trends in the 21st Century”, Richard D. Lewis. Intercultural Press, 2003.
 • ”Cultures and Organizations – Software of the Mind”, Geert Hofstede. McGraw-Hill, 1997.
 • ”Developing Intercultural Awareness”, L. Rober Kohl og John M. Knight. Intercultural Press, 1994.

Artikler:

 • Multikulturel vejledning, uddannelsesstyrelsen Temahæfteserie 2/2002
 • A cross-linguistic study of early word meaning: Universal ontology and linguistic influence. Imae, M., & Gentner, D. (1994). Cognition, 62, 169-200.

Kap 4: Den danske bagage
Bøger:

 • ”Hvad er så danskhed?” Pindstrup, Nielsen, Knap, forlaget Hovedland 2005
 • ”Og gamle Danmark…,” Sir James Mellom, Bogklubben 12 bøger, 1992
 • Xenophobe´s guide to the Danes” – Oval Books, 1999.
 • Danskhed – undervisningsavis fra Politikken og Gyldendal, september 2003

Artikler:

 • ”Rapport: Den lille havfrue gør mere skade end gavn”, Jyllands-Posten 28. april 2006.
 • “Danskernes særpræg” – Peter Gundelach i “Interkulturel Kompetence – bidrag fra et forskningsseminar.” Center for Sprog og Interkulturelle Studier, Aalborg Universitets Center 1996.
 • ”Oh Happy Danes”, Danmarksposten 01/2007
 • ”Danskere skal turde gå mod strømmen”, Danmarksposten 01/2007
 • ”Danskerne har gode odds for at blive lykkelige”, Danmarksposten 04/2007
 • ”Lykken er en tryg hverdag”, Danmarksposten 04/2007
 • ”Julefrokoster og nytårsraketter gør jer til vilde dyr”, Politikken weekly 03-03-2004
 • ”Alle elsker Danmark”, Ugebrevet A4 05-09-2006

Kap 5: Identitet som medrejsende partner
Bøger:

 • ”Culture Shock! Successful living abroad. A wife´s Guide” Robin Pascoe, Time Editions Pte Ltd. 1992
 • ”The Optimistic Child”. Martin Seligman, Houghton Mifflin Company 1995.
 • “Rejsen ud – Rejsen ind – Speciale med pilot undersøgelse af 10 danske expt partnere”, Dorte Kongerslev, Københavns Universitet. 2003.

Rapporter:

 • ”Udstationering – set ud fra spousernes perspektiv”, Hovedopgave ved diplomstudiet i Organisation og Ledelse, Helle Granhøj Pedersen 2007
 • ”Many women, many choises, Prudential Relocation’s
 • “Der er kun så mange kopper kaffe man kan drikke”, En etnografisk undersøgelse af hvordan det er at være udstationeret for en dansk virksomhed i Melbourne, Australien, med hovedvægt på hvordan det er for medfølgende ægtefælle og børn. Jane Midtgaard Madsen, 2003.

Artikler:

 • ”What Expatriates Want – and Expect – from Human Resources.” Virginia G. McMorrow, International HR, Volume 32, #2, spring 2006.
 • “A new generation of trailing spouses – the trailing man”, Rosie Mimler, www.culturecrossing.dk/Article%20-%20trailing%20man.pdf
 • ”Familien i fokus, når fremtidens medarbejdere udstationeres”, DanmarksPosten 3/2007
 • ”Mod egne mål”, DanmarksPosten 01/2007
 • Tema: Nyt land – ny identitet?, Femina 38/2007
 • ”Udstationerede kræver plads til to karrierer”, Ingeniøren 09-08-2002
 • ”Udstationerede ægtefæller sætter karrieren på hold”, Ingeniøren 21-09-2007
 • ”Fuld fart på dansk medicinkomet”, Berlingske Tidende 05-12-2006
 • ”Danskerne bliver hjemme” Søndagsavisen 06-01-2004
 • “Når bare vi er sammen”, Weekendavisen 05/2007
 • ”Flere kvinder vil rejse ud”, www.Business.dk
 • ”Mod nye mål”, Danmarksposten xx/2000
 • ”Med en maler i sidevognen”, Berlingske Tidende 25-03-2007
 • ”Mere end bare med” Berlingske Tidende, 04-08-2007
 • ”Tema: Spouses, Udvikling 07 2007, Udenrigsministeriet
 • ”Time Out” Danmarksposten 07/2007
 • ”Hun vil være andet end vedhæng”, Lederne 10/2007
 • ”Glemte at tænke på hverdagen”, Lederne 10/2007

Kap 6: Graviditet og fødsel i udlandet
Bøger:

 • ”Politikkens Graviditetsbog”
 • ”Barn i vente”, Sundhedsstyrelsen.
 • ”Vores Barn – de første 6 år”, Penelope Leach, forlaget Lindhardt & Ringhof.
 • ”Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret”, LBK nr 422 af 07/06/2004

Artikler

 • ”Statsborgerskab til børn født i udlandet”, Bente Zinck, www.dk-mor-i-udlandet.com
 • ”Smertelandet Danmark”, Weekendavisen 22/2005
 • ”What are your breastfeeding rights?” Mothering, january – february 2005

Kap 7: Kontakt med lokalt sundhedsvæsen
Bøger:

 • ”Syge børn – hvad gør jeg”, mentor Instituttet 2006

Kap 8: Rejseaktivitet med børn:
hjemmesider:

 • www.flyingwithkids.com

Kap 9: Nye rammer for førskolebørn
Bøger

 • “Global Baby”, Anne Copeland, The interchange Institute 2004,
 • “A smooth Beginning”, Anne Copeland, The Interchange Institute
 • ”Pigen, der ikke kunne forstå dansk”, Nek Bakhta Zadran, Forlaget Gix 2007

Artikler

 • ”Hjælp dit barn med de rette forventninger” Forældre og børn – Mama x-tra, tillæg til mama 6/2006
 • ”Når børn får stress”, Alt for Damerne 24/2006

Hjemmesider:

 • www.statistikbanken.dk

Kap 10: Ny skolekultur
Bøger

 • Third culture Kids, David C. Pollock & Ruth E. Van Reken, Nicholas Brealey Publishing, 2001
 • Håndbog om udstationering, DI 2000
 • Bortsendt – om barn mellom kulturer, Berit Dahl, Universitetsforlaget, Oslo, 1990

Rapporter:

 • Afhandling i socialpsykologi: Third Culture Kids – født som dansker, men opvokset i et andet land, Annette Elleby Due Madsen, 1997

Artikler:

 • ”Barndom og disciplin – ikke nødvendigvis en modsætning”, Lene Krogh Larsen & Vibeke Sørensen, Undervisningsministeriets tidsskrift: Uddannelse nr. 2/96
 • “Third Culture Kids: Prototypes for understanding other Cross-Culturel Kids”, Ruth Van Reken & Paulette Bethel, Interculturel Management Quarterly, Fall 2005
 • Høj motivation – stor indlæring, d. 27.06.98 af Freddie Ottenheim, www.eu-kommissionen.dk/presse/europa/europa16/europa586/
 • ”Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet” Vejledning fra Undervisningsministeriet,
 • ”The effects of culture shock”, Kirsten Thøgersen
 • “International Children”, Kirsten Thøgersen, 2002
 • ”Kulturskift”, Kirsten Thøgersen, 2000
 • ”Ude i det fremmede”, Politikken Weekly, 14-02-2007
 • “Relocating our smallest movers” Relocation Today 03/2001
 • “Mobile students, stable schooling”, Anne Copeland, www.interchangeinstitute.com
 • ”Hvem er det, der vil være dansk?”, Femina 15/2002
 • ”Udlandsdanskere sender børnene hjem på genopdragelse”, 24timer 10-05-2007
 • ”Danske skoler bruges til genopdragelse”, 24timer 10-05-2007
 • ”Jeg vidste ikke, hvem Kim Larsen var” 24timer 10-05-2007

Hjemmesider

 • www.danes.dk
 • www.crossculturalkid.org

Kap 11: Den danske identitet
Artikler:

 • ”De multikulturelle rødder” Danmarksposten 09/2000
 • ”Sommerskolen 2006”, Danmarksposten 06/2006
 • “Sommerskolen 2007”, Danmarksposten 06/2007

Del 3: Verdens kulturer
Bøger:

 • ”When Cultures Colide – Leading Across Cultures”, Richard D. Lewis. Nicolas Brealey International 3rd Edition, 2006.
 • ”The Cultural Imperative – Global Trends in the 21st Century”, Richard D. Lewis, Intercultural Press, 2003.
 • ”Intercultural Communication – A Reader”, Ed. Larry A. Samovar & Richard E. Porter. Wadsworth, 2003.
 • ”Atlas over Verdens Religioner”, red. Ninian Smart. Konemann, 2000.
 • ”How to Be a Perfect Stranger – The Essential Religious Etiquette Handbook”, Ed. Stuart M. Matlins & Arthur J. Magida. Skylight Paths Publishing, 2003.
 • “Living in the USA”, Alison R. Lanier, Intercultural Press 2005.
 • “American Cultural Patterns – A Cross-Cultural Perspective”, Edward C. Stewart & Milton J. Bennett, Intercultural Press, 1991.
 • “Working with Americans – how to build profitable business relationships”, Allyson Stewart-Allen & Lanie Denslow. Pearson Education Limited, 2002.
 • “The Irresolute American”, Susan Davidson, tidskriftet “Across The Board” May/June 2006.
 • “A Peoples History of the United States 1492-Present”, Howard Zinn. Perennial 1999.
 • “Forklaring på Amerika – USA fascinerer, forvirrer og ophidser resten af verden, og amerikanerne forstår ikke hvorfor”, Mark Hertsgaard. Satellit, 2002.
 • ”Living Judaism – The Complete Guide to Jewish, Belief, Tradition & Practice”, Rabbi Wayne Dosick, Harper Collins Publisher, 1995.
 • “Jewish Renewal – A Path to Healing and Transformation”. Michael Lerner, G. P. Putnam´s Sons, 1994.
 • “Udfordringer i den latinske barrio – Analyse af the Mission disctricts community-ressourcer og kulturelle værdier set i lyset af gentrification og it-boom”. Line Mørkbak, Cand. Mag.-speciale, Københavns Universitet, 2002.
 • “Børn i Oman – et arabisk land”, Anders Lykkebo, Forlaget Malling Beck
 • “Det lykkelige Arabien”, Thorkild Hansen, Gyldendals Paperbacks, 1962
 • “Sydafrika, et attraktivt marked for danske virksomheder”, Pjece udgivet af den danske ambassade i Pretoria og Danish business Club i Johannesburg.

Artikler:

 • ”Syv tabu’er du kun bør bryde med elegance”, Berlingske Nyhedsmagasin 5-17/2 2006
 • ”Kina skaber globale ledere”, business.dk, 17-01-2006
 • ”Fra Blans til Beijing”, Ugebladet Hjemmet 21/2007
 • ”Tema: Shanghai”, Danmarksposten 04/2007
 • ”The 2005 Reporton Danish Companies in China”, Danish Trade Council – China, 2005.
 • ”Dansk Ledelse i Kina – Kulturelle udfordring og læsningsmetoder”, Annabeth Haumann, Tina F. Borg, udgivet med støtte af China Outsourcing Company, Cowi og Danfoss, 2006
 • ”Det nye Kina” – særnummer af Berlingske Nyhedsmagasin jan-marts 2005.
 • ”Tema: Shanghai”, Danmarksposten 04.2007.
 • ”5-års rapport Kina A/S, tema i Jyllandsposten 14.10.07
 • ”Uveksling til gavn for danskere og kinesere”, Ingeniøren, 14-12-2007
 • ”Hybrid World: Coaching and the Complexities of Age, Values and Asian Business”, Maya Hu-Chan. Business Coaching Worldwide, 2007
 • ”Netværk på kinesisk”, Mads Holst Jensen, Nyhedsbrevet Om Netværk udgivet af Dansk Læringscenter om Netværk, august 2006.
 • ”How China Transforms an Executve´s Mind”, Nandani Lynton + Kirsten Høgh Thøgersen, Organizational Dynamics, Vol. 35, 2006.
 • Dansk Erhverv – Landeanalyse: Brasilien. August 2007 af Line Engelbrecht Nielsen
 • Strategisk Områdestudie – Brasilien, Okt 2001, Forsvarakademiet.
 • “Dubai Boomer”, Berlingske Nyhedsmagasin nr. 31/2005
 • “På job i lykkejægernes by”, Århus Stiftidende 09-09-2007
 • ”Kvindelig dansk leder i Oman – Rollemodel, men stadig under lup.” Alt for damerne 45/2006.
 • Artikel serie ”Flugten til Oman”, Ingeniøren, 10-08-2007, 17-08-2007, 24-08-2007, 31-08-2007, 07-09-2007, 14-09-2007
 • ”Dansk ingeniør i Oman: »Vi undlod at tale dansk«”, Ingeniøren, 02-06-2006
 • Dansk TV dokumentar – Med slør og høje hæle 1-6, DR 2007.
 • ”Jeg er sort fra Zimbabwe”, udvikling 2/2006
 • ”Louise Windfeld-Høeberg: Mit Lusaka”, http://momondo.tv2.dk/article.php/id-8621170.html
 • ”Christinas afrikanske Dagbog”, Danmarksposten, 05-07
 • ”Sydafrika, Fjernmarkedet rykker tæt på”, Jyllandsposten 03-06-2005
 • Tema ”Rumænien og Bulgarien – EU’s nye centrum for vækst, EKSPORT NYT 09/07, Håndværksrådet International A/S, Euro Info Center Viborg

Hjemmesider:

 • www.cia.gov
 • www.verdensdansker.dk
 • www.census.gov
 • www.dansk-kinesisk.dk
 • www.ambbeijing.um.dk
 • www.gkshanghai.um.dk
 • www.gkguangzhou.um.dk
 • www.gkhongkong.um.dk
 • www.dtcchina.um.dk
 • www.ambbrasilia.um.dk
 • www.ambriyadh.um.dk
 • www.omantourism.dk
 • www.ambsofia.um.dk
 • www.ambpretoria.um.dk

Kap 19: En hverdag i Danmark – igen
Bøger:

 • ”Øst vest – hjemme bedst”, Jette Mackintosh, Forlaget Borgen 2001
 • ”Homeward bound – a spouse’s guide to repatriation”, Robin Pascoe, Expatriate Press 2000
 • “The art of coming home”, Craig Storti, Intercultural Press, 2001

Artikler:

 • ”Ude godt – Hjemme svært”, Alt for Damerne 15/2007
 • ”Den hjemvendte topchef, Berlingske nyhedsmagasin, 28/2007
 • ”Ude godt, men hjemme bedst?” Kommunikation (HK) 09/2007
 • ”Udstationerede bliver sjældent forfremmet”, Ingeniøren 05-10-2007
 • ”Udlandet som springbræt”, Danmarksposten 03/2003
 • ”Et menneske i to sprog”, Jette Elbæk Maressa, www.kvinfo.dk/side/560/article/614/
 • ”Repatriating Students: Children face Challenges, too, Elizabeth Perelstain, ORC, spring 2006
 • “Den er gal med selvforståelsen”, 24timer 10-05-2007
 • ”Svært at vende hjem”, 24timer 10-05-2007
 • ”hjemvendte danskere skal også integreres”, Dato 21-02-2007
 • ”Tilbage til junglen”, Danmarksposten, 08/2006
 • ”Kom hjem og bliv væk”, Ingeniøren 16-05-2007
 • ”Hjem til job made in Taiwan”, Ingeniøren 22-06-2007
 • ”Erfaringer fra udlandet tabes på gulve” Ingeniøren, 08-06-2007
 • ”Udstationering endte med karriereskift” Ingeniøren, 08-06-2007
 • ”Netværk for hjemvendte” Ingeniøren, 08-06-2007
 • ”Re-entry shock”, Eleonore Breukel, www.intercultural.nl
 • ”Udlandsophold kan lægge låg på karrieren”, Politikken, 13-10-2007
 • ”Svært at vende tilbage efter udlandskarriere”, Danmarksposten 07/07
 • ”Flere udedanskere ønsker at blive ude”, Danmarksposten 07/07

Disse fagpersoner har bidraget med deres viden og erfaringer (titler er fra 2008):

 • Lene Rindom, Aperian Global
 • Søren Børgesen, Bagsværd Kostskole og Gymnasium
 • Annette Dahl, C3 Consulting
 • Line Mark Rugholt, Culturewise
 • Jens W. Nielsen, Generalsekretær, Danes Worldwide
 • Søren Rasmussen, Udviklingsansvarlig for Danes Worldwides fjernundervisning
 • Dorte Kongerslev, Global Expat services / Europæiske Rejseforsikring
 • Vivian Manasse T. Leite,GoingPlaces
 • Jens Lage Hansen, Ledernes Hovedorganisation
 • Mette Weber, konsulent og coach
 • Jesper Lundsgaard, Shield RiskConsulting
 • Dennis Albertsen, Handelskontoret i Bratislava,
 • Evelyn Slatter, tidligere lærer og vejleder ved Seoul Foreign School i Seoul, Korea.
 • Hanne Alsbirk, antropolog,
 • Kirsten Høgh Thøgersen, klinisk psykolog, ph.d. og professor ved Sun Yat-Sen University, Guangzhou, Kina
 • Louise Bisgaard, socialrådgiver
 • Mette Gleason, rektor ved The Danish School of Washington D.C.
 • Sika Kim Hansen, dansklærer på international skole i Kina
 • Uffe Gravers Pedersen, inspektør, Europaskolen Culham
 • Villi Batzlaff, dansklærer, Europaskolen Culham

Samt alle jer, som har givet uvurderlige input:
Alma (Frankrig, Estland, Slovakiet), Anders (tidl. Iran), Anette (USA), Anne (tidl. New Zealand), Anne (opvækst i Portugal, Iran, Grækenland, Belgien og Dubai), Anne (USA), Anne (Sydafrika), Anne-Sophie (Egypten), Annette (Kina, USA), Annette (tidl. Pakistan, Syrien, Østrig, Malaysia, Belgien), Athena (Isle of Man, Uganda, Schweiz), Benedicte (opvækst i Frankrig og Kenya, bosat i Frankrig, Schweiz, Hongkong), Bente (tidl. Frankrig), Birgitte (Holland), Birgitte (Indien), Carina (tidl. Canada), Casper (Kina, USA), Christian (Slovakiet), Christian (opvækst i Panama), Connie (USA), Cristina (Brasilien, Danmark), Christina (USA), Claus (Kuwait, Cypern), Claus (Kina, Polen), Ditte (Tjekkiet, Slovakiet, Hongkong), Dorthe (Slovakiet), El husseine (Egypten), Else Marie (USA), Finn, (Portugal, Mexico), Gitte (England, Slovakiet), Gitte (Kroatien, Canada), Henning (Slovakiet), Henning (tidl. Hongkong), Henriette (Canada), Hilde (USA, Qatar), Ida (Kina), Jens (opvækst i Syrien, tidl. Italien, Slovakiet, Mexico), Jes (tidl. England), Jette (Egypten), Jette (USA), Jette (Oman, Bahrain), Jette (tidl. Italien), Jordon (tidl. Danmark), Josephine (Tyrkiet), Julie (opvækst i England, Venezuela, Costa Rica, USA, nu bosat i Chile), Jytte (tidl. Syrien), Karen (Frankrig, Estland, Slovakiet), Karen (USA, Tyskland, Mexico, Iran), Kasper (Tanzania), Katja, (tidl. Finland), Katrine (opvækst i Ecuador, tidl. Colombia, Honduras), Kenneth (tidl. Tanzania), Kieran (Dubai), Kim (Sverige), Kim (Indien), Kim (England, Indien), Kirsten (tidl. USA), Klaus (Filippinerne, USA), Lars (tidl. Sydafrika, Letland, Indien), Laura (Sydafrika) Lene (Israel), Lene (Slovakiet), Lisbeth (Brasilien), Lise (Jerusalem), Louise (Oman), Maja (tidl. USA), Maja (opvækst i Tyrkiet, USA) Maj-Britt (opvækst i USA, bosat i Brasilien), Maj-Britt (tidl. USA), Maria (opvækst i Costa Rica, Uruguay), Marie (Danmark), Mette (Uganda, Sydafrika, Kenya), Mette (Spanien), Mette (tidl. Japan, Malaysia, Taiwan), Michael (USA), Michael (Pakistan, Mexico), Minna (Danmark), Monica (Frankrig, Chile, Danmark), Nicole (USA, Schweiz), Ole (England, Italien), Pernille (Frankrig), Pia (Sydkorea, Mexico), Rasmus (Palæstina), Rica (Danmark, USA), Rikke (Bulgarien), Stine (Island), Sune (Colombia), Susanne (Indien), Sven (opvækst i Syrien), Søren (tidl. Mexico), Tamara (Libanon), Tanja (Slovakiet), Tine (USA), Torben (USA), Trine (USA), Valérie (Frankrig, Libanon).

Og alle jer, som ikke er nævnt her, men ikke er glemt. Jer, som vi har kendt gennem tiden, og indirekte har draget nytte af jeres erfaringer.

Og stor tak til Bente Zinck og netværket DK-mor-i-udlandet. Der er guldgruber af viden på disse lister.